Rahvusvaheline muuseumikogukond tähistab 18. mai kandis Rahvusvahelist muuseumipäeva alates 1977. aastast.

 

Selleaastane muuseumipäeva teema on Museums for a sustainable society ehk Muuseum kui jätkusuutliku ühiskonna toetaja, mis peaks tõstma teadlikkust muuseumist kui jätkusuutliku ühiskonna alustalast.


Teematutvustuseks:

Muuseumitel on kanda suur roll selles, et maailm oleks vähem raiskavam, kogukonnad koostöösuutlikumad ja austaks maailma elussüsteeme. Muuseumid peavad toetama ja tagama kultuuripärandi säilimist, olukorras kus maailma ökosüsteem ja poliitiline olukord on ebakindlamaks muutunud, looduse ja inimese suhted vastuolulisemad.

Muuseumite tegevused, näiteks läbi hariduse ja näituste peavad toetama jätkusuutlikku ühiskonda.

 

Ametlik kodulehekülg asub aadressil IMD 2015: http://imd.icom.museum.

Küsimuste korral aitab meiliaadress: imd@icom.museum.