Muuseumiterminoloogia

UUS! "Muuseumisõnastik. Säilitamine ja konserveerimine" (2021)

"Muuseumisõnastik. Kogud ja näitused" (2020)

Muuseumiterminoloogia töörühma kutsus 2016. aastal kokku ICOM Eesti, ajendiga tõlkida eesti keelde museoloogia üks alustekste „Key Concepts of Museology“ (2010, e.k „Museoloogia põhimõisted“, 2016). Peagi sai selgeks, et töö eestikeelse muuseumisõnavaraga peab jätkuma. Muuseumiterminoloogia töörühm käib koos keskmiselt 6–7 korda aastas ja kaasatud on muuseumide, riigiametite ja ülikoolide esindajaid.

Praeguseks on suurem osa seni väljatöötatud muuseumisõnavarast avalikult Sõnaveebis kättesaadav (https://sonaveeb.ee/). Terminibaas koondab muuseumitöö teooria ja praktikaga seotud termineid (eesti ja inglise keeles) ja definitsioone (eesti keeles), see sisaldab muuhulgas 2015. a koostatud muuseumihariduse sõnastikku „Sõnastaja“ ning aastatel 2019–2020 koostatud kogude ja näituste teemalist sõnastikku.

Töö muuseumi eri valdkondade oskussõnavaraga jätkub ja kõik huvilised on oodatud töörühmaga ühinema. Kontakt: Janika.Turu@muinsuskaitseamet.ee.  Töörühma veab 2020. aastast Jaanika Anderson, Tartu Ülikooli muuseumist. 

Terminoloogia töörühmas on eri aegadel osalenud: Agnes Aljas, Jaanika Anderson, Nele Dresen, Kaie Jeeser, Merike Kallas, Liis Kibuspuu, Laura Kipper, Kersti Koll, Kurmo Konsa, Hanna-Liis Kont, Kaie Kukk, Kersti Kuldna-Türkson, Kai Lobjakas, Hedvig Mäe, Reet Mägi, Kadri Nigulas, Marju Niinemaa, Heige Peets, Kristiina Piirisild, Reet Pius, Anneli Randla, Jana Reidla, Marika Reintam, Riina Reinvelt, Ruth Ristimägi, Anna-Kristiina Rätsep, Mirjam Rääbis, Stina Sarapuu, Katrin Savomägi, Lea Sillart, Maret Tamjärv, Janika Turu, Signe Vahur, Tiina Vint, Kaja Visnapuu, Helen Volber.

  1. Lisalugemiseks:  Jaanika Anderson. Rohkem kui lihtsalt sõnad ehk Muuseumiterminoloogiast ja muuseumidefinitsioonist, ajakirjas Muuseum