RAHVUSVAHELINE MUUSEUMIEETIKA KOODEKS

ICOMi eetikakoodeks koondab muuseumite ja muuseumitöötajate tegevuse ning heade tavade põhimõtteid.
Eetikakoodeks valmis esmakordselt 1986. aastal ning on peale seda pidevalt uuendatud ja tõlgitud paljudesse keeltesse.
ICOMiga ühinedes nõustuvad selle liikmed automaatselt ICOMi eetikakoodeksi põhimõtetega.
I
COM Code of Ethics for Museums (fail, ICOMi kodulehe tutvustus)
ICOM Code of Ethics for Natural History Museums (fail, kodulehe tutvustus)


ICOMi muuseumide eetikakoodeks (tõlge eesti keelde)

Muuseumieetika töörühm
Muuseumieetika seminar 2021, järelvaadatav YouTube'is siit.
2023 Rahvusvahelise eetikakoodeksi uuendamise tagasiside kogumine. 3. etapp.
2021 Muuseumide eetikakoodeks läheb uuendamisele, oodatakse tagasiside