ICOMi dokumente

ICOMi tegevus ja dokumendid
ICOM annab välja erinevaid käsiraamatuid, juhendeid, standardeid, väljaandeid, mis koondavad värskeid muuseumivaldkonna teadmisi. Lisaks väärivad esiletõstmist tegevused muuseumi ametite korrastamise tegevus, muuseumialase terminoloogia korrastamine (vt. Muuseumide põhimõistete väljaanne), muuseumide eetikakoodeks.
Lisaks on ICOMi juures erinevate teemadega tegelevad komiteed (eetikakomitee, juriidiliste küsimuste komitee ja teised. Lisainfo). Näiteks on Eesti ühinenud uue muuseumidefinitsiooni arendamise komitee tegevusega.

Teisi dokumente

CIDOCi rahvusvahelised nõuded muuseumide dokumenteerimissüsteemidele
Teisi CIDOCi standardeid leiab siit

Euroopa ICOMi ja Portugali ICOMi ühiskonverentsil aprillis 2013 „Public policies toward museums in times of crisis" võeti vastu Lissaboni deklaratsioon „Support Culture and Museums to Face the Global Crisis and Build the Future“, millega pöördutakse Euroopa valitsuste poole kultuuri ja muuseumide toetamiseks majandusraskuste tingimustes.