Päritolu-uuringute töörühm

Päritolu-uuringute töörühma eesmärgiks on tõsta Eesti muuseumide seas teadlikust valdkonna teemade osas. Ühelt poolt on tegevuse eesmärgiks analüüsida II maailmasõja kontekstis muuseumitesse jõudnud ja natsionaliseeritud varadega ümber käimist ning teiselt poolt vaadata kogude päritolu-uuringute teemasid, mis seostuvad maailmas koloniaalperioodi kogude diskussioonidega.

Töörühmas kaasalöömiseks võtke ühendust töörühma juhi Aleksandra Murrega, aleksandra.murre@ekm.ee

Sündmused

19.09.2023 Erica Lehreri seminar "Dekoloniaalne museoloogia Kesk- ja Ida-Euroopas" 

6.02.2023  seminar „Keeruline pärand muuseumides. Restitutsioon, dekoloniseerimine ja päritolu-uuringud" (järelvaadatav)

Töörühma liikmed: Ann Aaresild, Eesti Ajaloomuuseum; Agnes Aljas, Eesti Rahva Muuseum; Piret Koosa, Eesti Rahva Muuseum; Mirjam Rääbis, Muinsuskaitseamet; Kristiina Tiideberg, Eesti Kunstimuuseum; Jaanika Vider, Tallinna Ülikool; Tiina Vint, Tartu Ülikooli Muuseum