2021. aastal käivitus ICOMi muuseumide eetikakoodeksi uuendamise protsess (eelmine versioon on koostatud 2004. aastal). 2021. aastal andis ka ICOM Eesti liikmetepoolse tagasiside eetikakoodeksis teemadesse, mis peaksid olema esindatud.

ICOMi eetikateemade töörühm ETHCOM on nüüd taas uut tagasiside ootamas. 2021. aasta kommentaaride põhjal on süstematiseeritud 5 teemaderingi koos väidetega, mis saavad olema aluseks eetikakoodeksi preambulale, mille osaks on ka uus muuseumidefinitsioon ning millele järgneb lisa muuseumidega seotud rahvusvahelistest eetikakoodeksitest.

Inglise keelne tagasiside ülevaade.

 Kommenaare ootame 28. oktoobrini 2023 samasse Google Drive’i faili või töörühma esindajale Agnes Aljasele agnes.aljas@erm.ee.