ICOMi 2020. aasta liikmemaksukleepsud on jõudnud Eestisse ning alustame liikmemaksu kogumist.
2020. aasta liikmemaksud on järgmised:
- individuaalliikmel: 65 EUR
- pensionärist ja tudengist liikmel: 26 EUR

Palun andke teada kui olete vahetanud töökohta või teie kontaktandmed on muutunud.
Tudengliikmetelt ootame ülikooli tõendit, millega tõendate oma jätkuvat tudengi staatust.

Kollektiivliikmete liikmemaks sõltub konkreetse muuseumi eelarve suurusest:

I liikmemaksu kategooria muuseumid, mille eelarve on kuni 30 000 € - aastamaks 281 €
II liikmemaksu kategooria muuseumid, mille eelarve on 30 000 - 100 000 € - aastamaks 351 €
III liikmemaksu kategooria muuseumid, mille eelarve on 100 000 - 1 000 000 € - aastamaks 506 €
IV liikmemaksu kategooria muuseumid, mille eelarve on 1 000 000 - 5 000 000 € - aastamaks 615 €
V liikmemaksu kategooria muuseumid, mille eelarve on 5 000 000 - 10 000 000 € - aastamaks 703 €
VI liikmemaksu kategooria muuseumid, mille eelarve on üle 10 000 000 € - aastamaks 1082 €

Palume 2020. aasta liikmemaks tasuda esimesel võimalusel (hiljemalt 21.02.2020) MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee arveldusarvele: EE042200221024104091 Swedbank. ICOM Eesti Rahvuskomitee korraldab seejärel liikmemaksude saatmise Pariisi ICOMi sekretariaati.

Kui soovite liikmemaksu tasumiseks arvet, siis pöörduge palun ise selle saamiseks ICOM Eesti Rahvuskomitee raamatupidaja Maili Rajamäe poole: maili@arhitektuurimuuseum.ee.

2020. aasta kleepsu saab kätte peale liikmetasu laekumist:
- Tallinnas Eesti Tervishoiu Muuseumist (Lai 30, Tallinn, icomeesti@gmail.com, 520 6289)
- Tartus Eesti Rahva Muuseumist (Muuseumi tee 2, Tartu, agnesaljas@gmail.com, 5349 0515)