ICOM Eesti kodulehelt leiab mitmeid eesti keelseid muuseumivaldkonna tekste ja ülevaateid:

UUS! Muuseumisõnastik. Kogud ja näitused: http://media.voog.com/0000/0030/4552/files/muuseumis%C3%B5nastik.pdf

UUS! Eesti muuseumiteemaliste uuringute ja artiklite kogumi: http://www.icomeesti.ee/muud-icomi-dokumendid/muuseumiuuringud 

ICOMi muuseumide eetikakoodeks: http://www.icomeesti.ee/rahvusvaheline-muuseumieetika-koodeks 

Museoloogia põhimõisted: http://media.voog.com/0000/0030/4552/files/Museoloogia%20p%C3%B5him%C3%B5isted.pdf  

ICOMi konverentside ülevaated 2019. ja varasematest aastatest: http://www.icomeesti.ee/konverentsid  

CIDOCi suvekooli Digitaalne kultuuripärand Eesti muuseumides materjalid: http://www.icomeesti.ee/konverentsid/cidoc-suvekool