Üldkonverentsil kogunevad ICOMi liikmed üldkoosolekule, toimuvad erinevate ICOMi rahvusvaheliste alakomiteede konverentsid ning tutvumised piirkonna muuseumidega.

Konverentsi lisainfo ICOM Eesti kodulehel:

http://www.icomeesti.ee/konverentsid/icom-praha-2022