ICOMi muuseumidefinitsioon on saanud 2020. aasta lõpus uued, aktiivsed pöörded:

Töörühm on saanud nimeks ICOM Define

Töörühma juhivad Lauran Bonilla-Merchav ja Bruno Brulon

Tegutsemisajaks on 18 kuud, et 2022. aasta ICOMi Praha üldkogul oleks võimalik pakkuda definitsiooni hääletust

Töörühm annab oma tegevusest teada ICommunity “Museum Definition” teemas, kuhu koondatakse kõik definitsiooniteemalised materjalid

Töörühm on pannud paika uue meetodi definitsiooni loomiseks 4s järgus 11s sammus, millest antakse ülevaade webinaril: https://www.yuca.tv/en/icom/defining-the-museum-in-times-of-change-a-way-forward

10. aprilliks 2021 oodatakse ICOM Eestilt tagasisidet 20 märksõna kohta, mis võiksid olla ICOMi uues muuseumidefinitsioonis mainitud. Selleks valige palun 8. aprilliks 1 või enam märksõna, mida peate oluliseks. Julgelt võite lisada ka endapoolseid täiendusi viimasele väljale. Näidismärksõnad leiab siit.

Järgmiste etappide kohta leiab info siit: