24. augustil 2022 Prahas, ICOMi üldkogul võeti vastu uus muuseumidefinitsiooni.

Peale 6 aasta pikkust perioodi (lisainfo teekonnast) valiti üldkogul 483 poolthääle ja 23 vastuhääle ja 17 erapooletuks jäänuga uus definitsioon. Koostajad rõhutasid, et tegemist on raamiga, kompromissiga, mis toetab muuseume, aga millega ei pea muuseumide tegevus piirduma.  Lisalugemiseks ERMi ajaveebis: https://blog.erm.ee/?p=15890

ICOMi muuseumidefinitsioon 2022:

A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.

Tõlke ettepanek:

Muuseum on mittetulunduslik, püsiv asutus ühiskonna teenistuses, mis uurib, kogub, säilitab, tõlgendab ja eksponeerib materiaalset ja vaimset pärandit. Muuseum on ühiskonnale avatud ja ligipääsetav, kaasav ja toetab mitmekesisust ja kestlikkust. Muuseum tegutseb ja suhtleb eetiliselt, professionaalselt ja kogukondade osalusel, pakkudes erinevaid külastajakogemusi - hariduslikke, meelelahutuslikke ja teadmisi laiendavaid võimalusi.

Lisainfo: http://www.icomeesti.ee/muud-icomi-dokumendid/muuseumidefinitsioon