Kutsume muuseume üles jagama oma kogemusi ning mõtteid seoses keskkonnasäästlikkusega muuseumides.
 Selle aasta veebruaris loodi ICOM Eesti juurde keskkonnateemaline töörühm, mida juhib Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia näituste ja loodushariduse osakonna juhataja Reet Mägi. Töörühma eesmärk on koondada muuseumide häid praktikaid ja teha ettepanekuid, mis aitaksid Eesti muuseumidel tegutseda võimalikult keskkonnasäästlikult, olla eeskujuks külastajatele ja teistele asutustele.  

 
Selleks, et saada esmane ülevaade, mida Eesti muuseumid on keskkonnasäästlikkuse suunal juba teinud, palume jagada oma kogemusi ja mõtteid. Ootame häid näiteid, mõtteid, aga ka küsimusi. Võimalik, et edaspidi küsime muuseumidest juba täpsemat infot. Oleme tänulikud, kui saate lühidalt vastata järgmistele küsimustele või ainult mõnedele neist, milles teil on kogemusi jagada.

 • Mida on teie muuseumis ette võetud keskkonnasäästlikkuse  suurendamiseks? Kas on küsimusi või takistusi, millele te pole lahendusi leidnud? Võib-olla on teil keskkonnasäästlikkuse kogemusi ja mõtteid näiteks mõnes neis muuseumitegevuse valdkondades:
 • Hoone haldamine (küte, valgustus, veekasutus, jäätmed jms), välialade hooldus
 • Töö kogudega
 • Näitusetegevus
 • Haridustegevus
 • Teadustöö
 • Ürituste korraldamine
 • Toetavad tegevused: kontoritöö, kommunikatsioon, transport
 • Muuseumipood
 • Toitlustus muuseumis
 • Kas ja kuidas suunate publikut, et ka nemad aitaksid kaasa keskkonnasäästlikkusele muuseumis?
 • Kas teie muuseumis on olemas kirjalik keskkonnasäästlikkuse strateegia või tegevuskava? Kas teie muuseum omab mõnda keskkonnamärgist?


Palume kogemused ja küsimused saata 16. aprilliks aadressile Reet.Magi@ut.ee. Samuti andke teada, kui soovite töörühmaga liituda või mõnes konkreetsemas teemas kaasas mõelda.