Eesti Põllumajandusmuuseum tähistas 45. sünnipäeva rahvusvahelise konverentsiga teemal „Põllumajanduse ja maaelu muuseumid kui maakultuuripärandi säilitajad ning nende roll rahvusvahelise turismi arendamisel“, kus osalesid põllumajandus- ja maaelumuuseumide ning teadusasutuste esindajad 14 riigist (Jaapan, USA, Kanada, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Valgevene, Venemaa, Läti, Eesti, Island, Norra, Poola, Ühendkuningriigid).

Lisaks konverentsile toimusid Ülenurmel ja Tartus ka Rahvusvahelise Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni (AIMA) presiidiumi ja üldassamblee koosolekud.

 

AIMA üldassamblee otsustas 2014.  aastal toimuva kongressi asukohaks valida Marseille´i muuseumi Prantsusmaal ning 2017. aasta asukohaks valiti Eesti Põllumajandusmuuseum Ülenurmel. Üldassamblee koosolekul valiti ka AIMA järgmine president. Valituks osutus Eesti Põllumajandusmuuseumi direktor Merli Sild, kes on ühtlasi esimene naispresident AIMA tegevuse ajaloos.

 

Rahvusvahelise konverentsi korraldamist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Põllumajandusministeerium.

 

Lisainfo: Merli Sild, Eesti Põllumajandusmuuseumi direktor, tel +372 5345 8055, merli.sild@epm.ee, www.epm.ee