Kultuuriministeerium ootab tagasiside Muuseumiseaduse ja muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. 

Muuseumiseaduse ja muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
Lisadokumendid
Muuseumiseaduse rakendamise tagasiside kokkuvõte
ELT SA registri ja RAKU andmekogu detailanalüüs


Tagasiside ootame 18.05ni agnesaljas@gmail.com