ICOMi keskkonnatöörühm viis sügisel läbi neli Rohelise Muuseumi koolitust. 2023. plaanime jätkata koolitustega, mis pakuvad võimalusi kogemuste vahetamiseks, küsimustele vastuste saamiseks ning seni vähe kajastatud teemade käsitlemiseks. Samuti toetavad Rohelise muuseumi sertifikaadi taotlemisel.

Palun aidake kaasa uuteks koolitusteks valmistumisele ja täitke küsimustik siin: https://forms.gle/qU5YUZjAedukw7yQ6

Vastamine on anonüümne, kuid soovi korral võib lõpus oma andmed jätta. Küsimused on toimunud koolituste kaupa, kuid ei eelda koolitustel osalemist.

Järgmised kogunemised: 


Lisaks ootame tagasside muuseumidelt, kes on Rohelise muuseumi taotlemisega alustanud!  Reet Mägi, reet.magi@ut.ee

Kõigi nelja koolituse materjalid on avaldatud ICOM Eesti keskkonnatöörühma lehel http://www.icomeesti.ee/keskkonna-tooruhm/koolitused-2022 ja Rohelise Muuseumi süsteemiga liitumise info leiab Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni lehel  https://ekja.ee/et/roheline_muuseum_3/.


Lisainfo Reet Mägi, reet.magi@ut.ee