Rahvusvahelise Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni üle kolme aasta peetav kongress toimub 2017. aastal Eestis. Rahvusvahelise Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni (AIMA) kongress CIMA XVIII kutsub põllumajandus- ja maaelumuuseume ning kõiki maakultuuripärandiga tegelejaid üle kogu maailma mõtestama ja leidma koos vastuseid järgnevatele küsimustele:


1.   Kuidas põllumajanduse ja maaelu pärandit saab kasutada ülemaailmseks toiduga kindlustamiseks nüüdisaegses globaliseeruvas maailmas?

2.   Kas tänapäevane muuseum peaks oma eesmärgiks seadma ka sekkumise praegustesse põllumajanduslikesse vastuoludesse (geneetiline muundamine, riiklikud ettekirjutused, keemiliste ainete kasutamine ja keskkonnamõjud jm)?

3.   Kuidas põllumajandusmuuseumid tänapäeval koguvad, säilitavad ja tõlgendavad teavet ühiskondlike muutuste kohta, mis on mõjutanud või mõjutavad põllumajandust ja maaelu?

4.   Kuidas teie muuseumi kogud, näitused ja tegevused tutvustavad ajaloolist mälu ja praktilist pärandit?

5.   Kuidas teie muuseum kujundab ühiskonna arvamust põllumajanduse ja maaelu kohta (nii minevikus, olevikus kui tulevikus)?

6.   Kuidas on teie asutuse välised koostööpartnerid rakendatud arvamuste ja võimaluste paljususe vankri ette, et minna väljapoole tavapärasest põllumajandusmuuseumi tegevusruumist?

7.   Millised on välised takistused teie muuseumi igapäevatöö ja/või pikaajaliste plaanide tegemisel? Millist strateegiat kasutate ennetavaks planeerimiseks?

8.   Kuidas praegused probleemid mõjutavad teie muuseumi teadustegevust, näitusi ja külastajatele suunatud teenuseid?


Konverentsi programm: http://cima2017.eu/programme/


Registreerimine: http://cima2017.eu/registration/


Lisainfo eesti, vene ja inglise keeles.