ICOM Euroopa korraldas ICOMi rahvusvahelistele ja riiklikele alamiteedele kohtumise Ukraina ICOMiga 8. märtsil, et planeerida pikaajalisi tegvusi. Seminaril tutvustasid olukorda ICOM Ukraina president Kateryna Chuyeva ja Angelina Zabytivska Lvivi Rahvusmuuseumist (link üritusele).
Kirjeldati, mis olukord on muuseumides ja millised sammud on ette võetud. Angelina Zabytivska kirjeldas kuidas sõja puhkemisel on pakitud näitused ja kogud, kuidas linnaruumides on skulptuure varjule viidud ning millist abi on vajatud - alates pakkematerjalidest kuni tööde väljavedamiseni, mida on Poola ja Rootsi kolleegid toetanud. Lisaks on osaletud kultuuriväärtuste nimekirjade koostamisel jpm. Samuti kutsus ta üles Ukraina lennukeelutsooni väljakuulutamist toetama, mis väldiks pommitamisel kõige suurema kahju kultuuripärandile. (Lisalugemiseks 1, 2)

Kõige aktiivsemad tegevused on seni tehtud ICOM Poola kaudu, kellest on saanud ka keskne kontakt:
Inimesed
Paljud Poola muuseumide töötajad on liikunud piirile, kus toetatakse põgenikke saabumist.

Töökohad
Muuseumide juurde on loodud ajutisi töökohti, et pakkuda Ukraina inimestele tööd ja tegevust.

Muuseum kui kool
Ukraina õpilastele on muuseumide haridusklassid muudetud kooliklassideks, kus lapsed saavad õppida ja vaheldust.

Otsene abi
Ukraina muuseumidele on saadetud pakkematerjale, korraldatud transporti jm. mis on olnud vajalik esemete hoidlatesse paigutamiseks või Ukrainast varjupaikadesse ärakorraldamise transpordiks.
Edaspidi pöördutakse ICOM Ukraina poolt konkreetsete abipalvetega riikide poole, vahendamas on ICOM Poola ja ICOM Prantsusmaa.

Rahaline toetus
Paljud muuseumid on teinud erinevaid algatusi, millega rahalist toetust Ukrainale kogutakse.

Seminaril toodi mitmeid näiteid, kus muuseumid on alustanud algatustega Ukraina kultuuripärandi ja inimeste toetamisega. Näiteks Saving Ukrainian Cultural Heritage Online (SUCHO), mis ootab vabatahtlike toetust kultuuripärandi kaardistamisele. Toetusvõrgustiku on moodustnud ka Alliance for the protection of heritage in conflict zones, ICOMOS Prantsusmaa, Blue Shield jpt. ICOM Austria teeb koostööd OSCE programmiga "Special Monitoring Mission for Ukraine", mille eesmärk on kultuuripärandi illegaalse väljaveo kaardistamine.
National Art History Institute Pariisis alustab Ukraina kunsti ja pärandi teemalisi kord nädalas toimuvaid seminare, et aidata kuraatoritelt õppida tundma Ukraina materjale. Paljud muuseumid on soovinud Ukraina teemalisi näituseid teha, aga konteksti tundmisest on puudus.
Mitmed Prantsusmaa muuseumid annetavad osa piletitulust Ukrainale, et toetada kunstnike eksiilis ning riiklikult toetatakse stipendiumitega teadlaseid, kultuuritegelasi, näiteks programme Pause.

Lisaks kogutakse NEMO kaudu muuseumide Ukraina toetuseks tehtud tegevused, mida kõik Eesti muuseumid saavad ise otse jagada.

Lisainfo: Agnes Aljas, ICOM Eesti esimees, agnes.aljas@erm.ee