1946. aastal asutatud Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu ICOM (International Council of Museums) on suurim ülemaailmne kogu muuseumide valdkonda ühendav organisatsioon. ICOMi kuulub üle 20 000 muuseumi ja ligi 40 000 individuaalliiget 119 riigist ja piirkonnast.
ICOM Eesti Rahvuskomitee (ICOM Eesti) asutati 1992. aastal. 2023. aastal kuulub läbi Eesti Rahvuskomitee ICOMi 245 individuaalliiget Eesti erinevatest muuseumidest ja 14 muuseumi institutsionaalse liikmena. (Põhikiri)
Kõigil ICOMi liikmetel on vastavalt oma erialastele valikutele võimalik osaleda erinevate rahvusvaheliste alakomiteede töös. Hetkel on ICOMis 32 aktiivselt tegutsevat alakomiteed. Põhjalikum ülevaade ICOMi tegevusest ICOMi kodulehelt.