ICOM Eesti Rahvuskomitee liikmed on oodatud 2017. aasta üldkoosolekule reedel, 2. juunil algusega kell 13.00 Tallinnas Kadrioru Kunstimuuseumi (Kadrioru lossi) banketisaalis (A. Weizenbergi 37).

 

Päevakord:

1. ICOM Eesti Rahvuskomitee tegevus- ja majandusaruanne

2. Ülevaade muuseumide terminoloogia seminaridest ja andmebaasist TERMEKI

3. Seminari „Interaktiivsus või infomüra muuseumis“ tagasiside

4. Ülevaade CIDOCi suvekooli arengutest

5. Liikmelisuse küsimused, ICOM Eesti Rahvuskomitee liikmete osalemine ICOMi rahvusvaheliste komiteede töös ja seminaridel, uute liikmete tutvustamine ja jooksvad küsimused, sh põhikirja ajakohastamine

6. Revisjonikomisjoni aruanne

7. ICOM Eesti Rahvuskomitee uue juhatuse ja esimehe valimised

8. ICOM Eesti Rahvuskomitee 25. aastapäev ja seltskondlik osa

 

Kuna seekord on tegemist aruande- ja valimiskoosolekuga, siis kellel pole võimalik koosolekul osaleda, palume andke sellest teada ja volitada kindlasti ennast esindama mõni teine ICOM-i liige.

 

Uute juhatuse liikmete kandidaatide ettepanekuid ootame kuni 29.05, Kersti Kolli meiliaadressile: kerstikoll@hotmail.com