2024. aasta ICOMi liikmemaksu kleebised on jõudnud Eestisse. Alates 04.01 saab neid kätte Tallinnas Eesti Tervisemuuseumist ja 8.01st Tartust Tartu Ülikooli muuseumist.

2024. aasta kleepsu saab kätte peale liikmetasu laekumist. Lisainfo.

  • Tallinnas saab kleebise kätte ICOM Eesti Rahvuskomitee sekretärilt Gerda Taumannilt, Eesti Tervismuuseumist (Lai 30, Tallinn, gerda@tervisemuuseum.ee)  
  • Tartus saab kleebised kätte ICOM Eesti Rahvuskomitee juhatuse liikmelt Külli Lupkinilt Tartu Ülikooli muuseumist (Lossi 25, Tartu, kulli.lupkin@ut.ee)