Muuseumidel avaneb võimalus astuda keskkonnahoius uus samm – valminud on muuseumidele kohandatud keskkonnajalajälje arvutamise mudel
ICOM Eesti eestvedamisel koostasid Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse eksperdid arvutusmudeli, millega muuseumid saavad mõõta oma tegevuse keskkonnajalajälge. Uus arvutusmudel on täienduseks juba olemasolevatele rohelise muuseumi materjalidele.
Muuseumid räägivad ühiskonnas kaasa üha olulisemaks muutuvatel keskkonnahoiu ja kestlikkuse teemadel. Samas koosneb muuseumide keskkonnajalajälg ka nende enda hoonete ja tegevuste keskkonnamõjust. Nüüd loodi spetsiaalselt muuseumidele kohandatud keskkonnajalajälje arvutamise mudel, mis aitab keskkonnamõju seirata ja suunab tegevustele selle vähendamiseks. Arvutusmudel on töövahend muuseumide tervikliku
keskkonnajalajälje seireks, võttes arvesse energia, vee, paberi ja transpordi kasutamise ning jäätmetekke mõjud. Lisaks võimaldab mudel arvutada muuseumi tegevustest tekkivate kasvuhoonegaaside koguseid.

Muuseumide keskkonnajalajälje arvutusmudel täiendab rohelise muuseumi süsteemi materjale. Roheline muuseum on keskkonnajuhtimise süsteem, mis aitab muuseumidel püstitada keskkonnaeesmärke ning hinnata oma tulemuslikkust. Rohelise muuseumi süsteemi haldab ja tunnistusi annab välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon. Arvutusmudel on kättesaadav Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni veebilehel ning ligipääsu sellele leiab ka ICOM Eesti veebilehel.

Muuseumide keskkonnajalajälje arvutusmudeli koostasid Piret Kuldna ja Harri Moora Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusest. Mudeli koostamist korraldas ICOM Eesti rahvuskomitee ning selle keskkonnatöörühm, toetas Eesti Kultuurkapital. Uus muuseumide tervikliku keskkonnajalajälje arvutusmudel astub olulise lisandusena 2023. aastal Eesti Kunstimuuseumi korraldamisel valminud kestliku näituse arvutusmudeli kõrvale. ICOM Eesti korraldab 23. jaanuaril mõlema mudeli kasutamise koolituse. Info koolitusest leiab ICOM Eesti kodulehelt.

Info:
Reet Mägi
ICOM Eesti keskkonnatöörühma juht
E-post reet.magi@ut.ee
Tel 5040826

Harri Moora
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
E-post harri.moora@sei.org
Tel 5052365