ICOM Eesti Rahvuskomitee ja  muuseuminõukogu, Muinsuskaitseameti, Eesti Muuseumiühingu, Eesti Hoiuraamatukogu esitasid Riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku Kultuurkapitali rahastatavaks kultuuriehitiseks nimetada Eesti Pärandihoidlad.

Lisainfo taotluse kohta

Lisainfo riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimetamisest