ICOMi alakomiteede ja koostööpartnerite konverentsid, seminarid ja webinarid toimuvad sellel aastal veebis.
ICOM Eesti kuulutab välja ICOMi sündmusel osalemise kulude hüvitamise taotlusvooru, et soodustada ka tasulistel rahvusvahelistel üritustel osalemist.
Lisaks võib taotleda ka ICOMi väliste partnerite konverentside ja seminaridel osalemist.

 ICOMi konverentside, seminaride ja webinaride kalendri leiab aadressilt: https://icom.museum/en/agenda/  

Taotlemise tähtajaks on 25.09.2020.

Taotlus

Konverentsitoetuse hüvitamise kord

Lisaküsimused ja taotlused saata aadressile: icomeesti@gmail.com

 

Aruandlus

Toetuse saajal on kohustus peale konverentsil osalemist 1 kuu jooksul esitada:

1) Toetuse kasutamise aruanne (vorm), kus on kirjas taotleja ja konverentsi andmed, eelarve (sh ICOM Eesti rahvuskomitee toetuse kasutamise kohta) ning konverentsi sisuline kokkuvõte ja ülevaade (mis avaldatakse ICOM Eesti kodulehel ning annaks teistele ülevaate konverentsil käsitletud teemadest või olulisematest punktidest). Konverentsi ülevaade võib keskenduda kas ühele olulisele teemale või mõnele kohtumisele või muuseumikülastusele. ICOM Eesti Facebook jagab ka heal konverentsi ajal tehtud postitusi.

Aruanne saata sekretär Kadri Rannalale: kadri@tervishoiumuuseum.ee.

2) ICOM Eesti toetuse kasutamise kuludokumendid tuleb saata raamatupidaja Maili Rajamägi nimele: Eesti Arhitektuurimuuseum, Ahtri 2, 10151 Tallinn või maili@arhitektuurimuuseum.ee.