Pressiteade

 

9.-12. oktoobrini võõrustab Eesti Rahva Muuseum maailma kultuuri- ja etnograafiamuuseume ühendava ICOM ICME 51. aastakonverentsi. Tartusse kogunevad rahvusvahelised eksperdid vaatlevad muuseumivaldkonna arengusuundi ja muuseumide ülesannete teisenemist tänases ühiskonnas.


Muuseumidel on iga inimese ja ka kogukonna tasandil kanda mitmeid ülesandeid, mis uuenevad ühes külastajate ootuste, tehniliste võimaluste arengu ja teiste ühiskonnas toimuvate muutustega. Tegutsedes samaaegselt haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas, mõjutavad muuseumid nii turismitööstust kui ka asukoha majandustegevust.


„Kõikide nende aspektide taustal seisab iga muuseum olulisima küsimuse ees – kuidas rääkida ja alal hoida kultuuri, ajalugu, teadmist ja inimeste kogemust. Neid dilemmasid ja ka edulugusid seekordsel konverentsil käsitletakse,“ ütles ERMi teadussekretär ja konverentsi korraldaja Agnes Aljas.


Konverentsil esinevad paneelettekannetega külastajauuringute ekspert professor Andrea Witcomb Austraaliast ja Hollandis tegutseva materiaalse kultuuri keskuse juht doktor Wayne Modest, muuseumide suundumusi vaatlevad professor Philipp Schorch Saksamaalt ning ERMi teadusdirektor doktor Pille Runnel.


Lisaks esineb erinevatelt kontinentidelt enam kui 40 ettekandega museolooge, akadeemikuid ja praktikuid, kes vaatlevad muuseumide tegevussuundi erinevates maailma piirkondades. Räägitakse kõige laiemalt muuseume mõjutavatest protsessidest, alates majandusest, poliitikast, keskkonnast ja infoühiskonna arengust kuni rahvastikuküsimuste ja kultuuritarbimise muutuseni.


Konverentsi koduleht: http://enmconferences.ee/en

Lisainfo: icme2018@erm.ee

 

Konverentsi korraldavad ICOM ICME, ICOM Eesti Rahvuskomitee ja Eesti Rahva Muuseum. Konverentsi toetavad Tartu linn, Kultuuriministeerium ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Euroopa Regionaalarengu fond.


ICOM ICME on Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu ICOM alakomitee, mis koondab etnograafia- ja kultuurimuuseume, muuseumitöötajaid ja valdkonna museolooge üle maailma.