75 aastat tagasi, 16. novembril 1946 asutati ICOM kui peeti esimene koosolek Pariisis, Louvre muuseumis. Teise maailmasõja järgses maailmas oli rahvusvahelise organisatsiooni asutamise eesmärgiks rahu, dialoogi ja koostöövõimaluste leidmine.
Chauncey J. Hamlin, omaaegne Buffalo Teadusmuuseumi direktor on meenutanud: „1945. aastal kohtusin Prantsuse muuseumide direktori Georges Sallesiga, kellele rääkisin oma mõttest luua Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu, mille ülesandeks oleks just muuseumide rahvusvahelise koostöö tugevdamine. Ta oli mõttega koheselt päri ning alustas omaaegsete olulise museoloogide võrgustiku loomist, kes kogunesidki 1946. aasta novembris Pariisi“

 Pikemalt ICOMi ajaloost: https://icom.museum/en/about-us/history-of-icom/


Ülevaade ICOMi ajaloost filmis