ICOM Eesti Rahvuskomitee 2015. aasta üldkoosolek toimub reedel, 29. mail 2015 algusega kell 13.00

Tallinnas Eesti Tervishoiumuuseumis (Lai 30).

 

Päevakorras on:

1. ICOM Eesti Rahvuskomitee tegevus- ja majandusaruanne

2. Liikmelisuse küsimused, ICOM Eesti Rahvuskomitee liikmete osalemine ICOMi rahvusvaheliste

komiteede töös ja seminaridel, uute liikmete tutvustamine ja  jooksvad küsimused

3. Revisjonikomisjoni aruanne

4. Seltskondlik osa

5. Tervishoiumuuseumi kolleegid on lahkelt nõus tutvustama uusi ekspositsioone

 

Head ICOMi liikmed, kellel pole võimalik koosolekul osaleda, palun andke sellest teada ja volitage

kindlasti ennast esindama mõni teine ICOMi liige.