Veebruaris jagas ICOM Define töörühm 5 ettepanekut, peale olulisemate muuseumide defineerimise mõistete kaardistamist 2021. aastal (tegevused praeguseni). Definitsiooni ettepanekutesse on jõudnud ülekaalukalt populaarsed terminid. Lisaks varasemale muuseumidefinitsioonile on oma koha leidmas kindlasti mõisted kui osalus, kaasamine, kogukondadega koostöö, kestlik areng, ligipääs jpm.

15. märtsil kogunes üle 15 muuseumitöötaja muuseumiterminoloogia töörühmast tegema esialgseid eesti keelsed muuseumidefinitsiooni ettepanekute tõlkeid, mis on nüüd leitavad ja arvamuste avaldamiseks avatud. 

Tagasiside küsimustiku leiab aadressilt: https://forms.gle/DSApRnnroCfUsHq9A 

Muuseumidefinitsiooni 4. konsultatsioonivoorus oodatakse tagasisidet kahele teemale: millised definitsiooni ettepanekutest on teie eelistatuim ning kas eelistustele tuleks lisada ka kommentaare kui definitsioonist on midagi puudu, mis võiks lisanduda mõnest teisest ettepanekust või mõne muu olulise teema.  

ICOM Eesti ootab tagasiside 5. aprilliks.


6. aprillil kell 10 toimub aadressil https://meet.google.com/ddg-nvvd-vpg  ICOM Eesti seminar kus tehakse kokkuvõtteid ja on võimalik definitsioonide üle arutleda.

 

Juuni alguses esitatab ICOM Define töörühm arututamiseks lõplikud ettepanekud, mille seast valitakse ICOMi üldkogul augustis Prahas uus muuseumidefinitsioon.