ICOM üldkonverents Prahas 2022

20.-28. august 2022
Üldkonverentsi pealkirjaks on Power of Museums.
Eesti ICOMi liikmete küsimustele registreerimiste vm. teemadel vastamiseks on korraldajate poolseks kontaktiks Kristýna Hájková hajkova@icom-czechia.cz.

Lingid:

Kõik ICOMi üldkonverentsi programmi sündmused on kõigile avatud, va. 21. augustil toimuvad koosolekud:

Meeting of ICOM International Committees - 21 August 2022, 9:00–11:15; Meeting of ICOM National Committees - 21 August 2022, 9:00–11:15: Osaleb iga rahvusliku alakomitee esindaja, näit. ICOM Eesti esimees esindab rahvuslike komiteede koosolekul Eestit

ICOM Advisory Council - 21 August 2022, 11:45–13:45: Osaleb iga ICOMi rahvusliku või rahvusvahelise alakomitee esindaja, näit. ICOM Eesti esimees


24. augustil hääletatakse ka uue ICOMi muuseumidefinitsiooni poolt või vastu
Extraordinary ICOM General Assembly - 24 August 2022, 12:30–15:00

ICOM General Assembly - 24 August 2022, 15:30–17:45

Hääletusel osaleb iga ICOMi rahvusliku või rahvusvahelise alakomitee esindaja, kes antakse varem teada, näiteks 5 liiget ICOMi juhatusest.

Üldkogu on kõigile ICOMi liikmetele avatud


Programm pakub sadakond erinevat konverentsi, seminari ja kohtumist. Kõik osalejad leiavad midagi virtuaalselt või kohapeal. Näiteks:

Üldkonverentsi paneelettekannete tegijad ja ajakava leiab: https://prague2022.icom.museum/keynote-speeches

Paneeldiskussioonide esinejad 22-24 augustil ja teemad - Purpose: Museums and the Civil Society; Sustainability: Museums and Resilience; Vision: Museums and Leadership; Delivery: Museums and New Technologies - leiab siit: https://prague2022.icom.museum/panel-discussions

Lisaks toimuvate töötubade ja ümarlaudade info leiab siit: https://prague2022.icom.museum/workshops-and-roundtables

Erinevate võrgustike kohtumiste info leiab siit: https://prague2022.icom.museum/network-meetings

Erinevate rahvusvaheliste alakomiteede kohtumiste info leiab siit: https://prague2022.icom.museum/committees-meetings ja siit: https://prague2022.icom.museum/off-site-meetings

Lisaks toimub mitmeid kohtumisi, näiteks 21. augustil kell 17:00–18:00 toimub Ukraina teemaline ümarlaud, modereerib ICOM Eesti esimees Agnes Aljas https://prague2022.icom.museum/heritage-protection-responses-in-ukraine