2021

Tänu Kultuuriministeeriumilt saadud tegevustoetusele on 2021. aastal ICOM Eesti Rahvuskomiteel võimalus toetada liikmete osalemisi konverentsidel:

Kaisa-Piia Pedajas, Helen Volber, Annika Räim. 19th ICOM-CC Triennial Conference “Transcending Boundaries: Integrated Approaches to Conservation” (virtuaalkonverents), 17-21.05.2021. Posterettekanne. Kokkuvõte.

Hedi Kard. 19th ICOM-CC Triennial Conference “Transcending Boundaries: Integrated Approaches to Conservation” (virtuaalkonverents), 17-21.05.2021. Kokkuvõte.

Sander Jürisson. The 14th Conference on Baltic Studies in Europe (CBSE) “Rights and Recognition in the Baltic Context”. Uppsala, Rootsi. 1.09-04.09.2021. Kokkuvõte.

Andres Arendi. WEB SUMMIT 2021. Lissabon, Portugal. 1.-4.11.2021. Kokkuvõte.