Koolitused 2022

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus ja ICOM Eesti viivad läbi Rohelise muuseumi koolituste seeria, mida toetab Muinsuskaitseamet.

Rohelise muuseumi süsteem aitab muuseumidel hinnata ja vähendada oma keskkonnamõju ning tegutseda kestlikumalt. Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni poolt on paika pandud põhimõtted ja tegevuskriteeriumid, mille järgimisel saab muuseum taotleda Rohelise muuseumi tunnistust ning näidata sellega külastajatele oma keskkonnategevuste edukust. Kriteeriumitega ja taotlemise korraga saab tutvuda Eestki Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni veebilehel. Rohelise muuseumi süsteem hõlmab kõiki muuseumi tegevusi, alates muuseumihoone ja kogude haldamisest, keskkonnategevuste juhtimisest, töötajate ja huvirühmade kaasamisest kuni näituste, sündmuste, muuseumihariduse korraldamise ja sotsiaalse vastutuse teemadeni. Rohelise muuseumi süsteemi saavad rakendada kõik muuseumid sõltumata suurusest või teemavaldkonnast.

Rohelise muuseumi koolitused viiakse läbi 2022. aasta oktoobris ja novembris (vt koolituspäevade kirjeldused all). Kokku korraldatakse neli koolitust, mis katavad olulisemad muuseumitegevusega seotud keskkonnahoiu ja kestlikkusega seotud teemad. Koolitusseeria on üles ehitatud selliselt, et osalevad muuseumid saavad koolitustega samaaegselt alustada Rohelise muuseumi põhimõtete rakendamisega, mis on vajalikud tunnistuse taotlemiseks. Lisaks jagavad muuseumid koolituse käigus oma praktilisi kogemusi keskkonnategevuste arendamisel (nt näituste korraldamisel, kogude ja muuseumihoone haldamisel, sihtrühmade kaasamisel jms).

Koolitused on tasuta. Koolitused viiakse läbi  hübriidvormis. Eelistatud on koolituses osalejate vahetu osalemine, aga samas on võimalik osaleda ka veebi teel. Registreerimine on avatud kuni 28. septembrini.

Koolitustel osalemine eeldab eelnevat registreerimist ja ka muuseumi valmisoleku Rohelise muuseumi süsteemi rakendamiseks. Samuti on oodatud muuseumitöötajad, kellel on huvi täiendada teadmisi, vahetada kogemusi kolleegidega ja turgutada motivatsiooni ning  suunata oma muuseumi Rohelise muuseumi süsteemi rakendamisele.

Esimene koolitus toimub Tartus, järgmiste toimumiskohad ja kellaaeg täpsustatakse hiljem.

Lisainfo: Reet Mägi, ICOM Eesti keskkonna töörühma juht, e-post reet.magi@ut.ee


I koolitus: Rohelise muuseumi süsteem – põhimõtted ja kriteeriumid. 

Toimumise aeg: 4. oktoober 2022 kell 13.00-16.30

Koht: Tartu Ülikooli loodusmuuseum (Vanemuise 46, Tartu)

Päevakava

Esimesel koolituspäeval antakse ülevaade rohepöörde arengutest ning muuseumimaastiku kestliku arengu vajadustest. Osalejatele tutvustatakse Rohelise muuseumi põhimõtteid ja kriteeriume ning selle süsteemi rakendamise samme ja eeldusi. Keskendutakse eelkõige keskkonnategevuse süsteemseks ja plaanipäraseks läbiviimiseks vajalikke muuseumi keskkonnajuhtimise elemente (nt töörühma loomine, eestvedamine, keskkonnapõhimõtete sõnastamine ja eesmärkide seadmine). Võimalus on kuulata keskkonnategevustega alustanud muuseumide kogemusi.

Koolituses sobib eelkõige muuseumi juhtidele ja keskkonnategevuse koordinaatoritele.

Koolituse lindistus
Näidismaterjalid
Slaidid
Harri Moora - Rohelise muuseumi süsteemi põhimõtted ja rakendamise sammud
Karin Vincente - Roheline muuseumi rakendamine Kumu näitel
Harri Moora - Rohelise muuseumi kriteeriumid – juhtimine ja kaasamine

II koolitus: Rohelise muuseumi igapäevane keskkonnategevus

Toimumise aeg: 19. oktoober 2022,  kell 13.00-16.30, Kumu Kunstimuuseumis (A. Weizenbergi 34, Tallinn)

Teisel koolitusel keskendutakse muuseumi igapäevase keskkonnategevuse arendamisele alates hoonete haldamisest (nt energiatõhususe ja jäätmete kogumise küsimused) kuni muuseumis korraldavate ürtuste  korralduseni. Koolituse käigus antakse näpunäiteid ka muuseumis kasutatavate toodete ja teenuste (ostud ja hanked) keskkonnahoidlikumaks muutmiseks. Oma kogemusi jagavad nii muuseumid kui ka valdkonna eksperdid.

Koolitus sobib muuseumihoonete haldamise ja erinevate toodete ning teenuste hankimisega seotud spetsialistidele.

Koolituse lindistus
Slaidid 
Harri Moora - Roheline muuseumi kriteeriumid – muuseumi igapäevategevused ja hoonete haldamine
Anti Ploom, Thea Sims  - Roheline muuseum – RKAS kui partner.pdf
Rohehange: Taastuvenergia ühishange.pdf

III koolitus: Roheline muuseum – töötajate ja sihtrühmade kaasamine

Toimumise aeg: 9. november 2022,  kell 13.00-16.30 Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu)

Päevakava

Kolmas koolitus käsitleb kestliku ja keskkonnahoidliku muuseumi seisukohast olulisi teemasid nagu oma töötajate aga ka oluliste siht- ja huvirühmade kaasamine ning nende teadlikkuse tõstmine. Kuna tänapäeva muuseumid räägivad kaasa üha olulisemaks muutuvate keskkonnaprobleemidega seotud teemadel, siis antakse koolituse käigus näpunäiteid ja jagatakse kogemusi erinevate huvirühmade kaasamiseks ja keskkonnateemade käsitlemiseks.

Koolitus sobib laiale ringile muuseumitöötajatele – nii neile, kes tegelevad töötajate koolitamisega ja sisekommunikatsiooniga, kui ka neile, kes tegelevad publikule ja koostööpartneritele suunatud tegevustega, sh näiteks kommunikatsiooni,  näituste, sündmuskorralduse,  haridustegevuse spetsialistidele.

Koolituse lindistus
Slaidid
Harri Moora- Rohelise muuseumi süsteem töötajate ja sihtrühmade kaasamine
Ele Loonde - Töötajate rohekaasamisest Tartu Ülikooli muuseumis
Janika Ruusmaa- Keskkonnateadlikkus – millele tähelepanu pöörata
Agnes Aljas- Keskkonnahoid ja kogukondade kaasamine
Reet Mägi- Sihtrühmade kaasamine: keskkonnaharidus TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia näide

IV koolitus: Roheline muuseum – keskkonnahoidlik näitusetegevus

Toimumise aeg: 30. november 2022, kell 13-16:30  Naked Island töökojamajas (Laevastiku 3, Tallinn) Plaan kohalejõudmiseks

Päevakava

Neljas koolitus keskendub muuseumide põhitegevuse – keskkonnahoidliku näitusetegevuse põhimõtete tutvustamisele. Koolituse käigus saavad osalejad ülevaate keskkonnahoidliku näitusetegevuse korraldusest alates näituste planeerimisest ja ettevalmistamisest kuni näituse eluea lõpuni (sh materjalide korduskasutuse ja ringlussevõtuga seotud küsimusteni). Oma kogemusi jagavad muuseumid, kes omavad kogemusi keskkonnahoidlike näituste korraldamisest.

Koolitus sobib hästi nendele, kes on seotud näituste sisulise planeerimise, kujundamise ja disaini ning ka teostusega.

Koolituse lindistus
Slaidid
Ingrid Varov - Rohelise muuseumi kriteeriumid – näituste keskkonnahoid
Aleksander Meresaar - Keskkonnahoidlik näitusetegevus Kumus
Sander Olo - Keskkonnahoiu väljakutsed muuseumis
Karin Vicente - „Mõjukas materjal“ näitusest