Auliikmed

ICOM tunnustab auliikme tiitliga isikuid, kes on osutanud erilisi teeneid Eesti või rahvusvahelisele muuseumitegevusele või ICOMile.

Auliikme kandidaate võib esitada iga ICOMi liige, saates ettepaneku põhjendusega ICOM Eesti juhatusele. Auliikmed kinnitab ICOM Eesti juhatus ning tasub edaspidi nende eest liikmemaksu.

 3.06.2022 ICOM Eesti üldkoosolekul anti üle esimesed ICOMi auliikme märgid ICOMi asutajatele:

  • Karin Hallas-Murula
  • Katrin Savomägi
  • Toomas Tamla
  • Tõnis Lukas
Auliikme märgi on kujundanud Kärt Maran.