1946. aastal asutatud Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu ICOM (International Council of Museums) on suurim ülemaailmne kogu muuseumide valdkonda ühendav organisatsioon. ICOMi kuulub üle 20 000 muuseumi ja ligi 40 000 individuaalliiget 119 riigist ja piirkonnast.
Hetkel kuulub ICOMi 119 rahvuskomiteed. ICOM Eesti Rahvuskomitee (ICOM Eesti) asutati 1992. aastal. 2018. aastal kuulus läbi Eesti Rahvuskomitee ICOMi 203 individuaalliiget Eesti erinevatest muuseumidest ja 11 muuseumi institutsionaalse liikmena. (Põhikiri)
Kõigil ICOMi liikmetel on vastavalt oma erialastele valikutele võimalik osaleda erinevate rahvusvaheliste alakomiteede töös. Hetkel on ICOMis 30 aktiivselt toimivat alakomiteed. Põhjalikum ülevaade ICOMi tegevusest ICOMi kodulehelt.