... saavad külastada liikmekaardiga paljusid maailma muuseume tasuta või soodushinnaga.

... võivad osaleda ICOMi rahvusvaheliste komiteede töös, osaleda nende erialastel seminaridel ja aastakonverentsidel.

... võivad osaleda iga kolme aasta järel toimuval ICOMi üldkongressil.

... saavad neli korda aastas ilmuva ICOM News ja rahvusvaheliste komiteede väljaandeid.

 

NB! Väljaannete kättesaamiseks peab iga liige jälgima, et tema posti- ja meiliaadressi muutused jõuaksid Pariisi ICOMi sekretariaati.