Konverentsil või muul ICOMi sündmusel osalemise stipendiumitaotlus


Taotlemine

Stipendiumi taotlemiseks palume täita konverentsil või muul ICOMi sündmusel osalemise stipendiumitaotluse, kus tuleb märkida taotleja andmed, konverentsi andmed ja osalemise eesmärki ning eelarve. ICOM Eestil ei ole võimalik toetada päevarahasid vm. arvetega mitte toetatud kulusid.

ICOMi juhatus vaatab taotluse läbi hiljemalt 2 nädala jooksul ning vastab taotlejale kirjalikult e-mailiga.

Stipendiumi taotlemisel on eelistatud taotlused, kus konverentsil osaleja esineb konverentsil ettekandega või osaleb oma ICOMi alakomitee töös.

Taotlused saata ja lisaküsimused, ICOMi sekretär Kadri Rannala (kadri(at)tervishoiumuuseum.ee).

Ülakannet puudutavates küsimustes raamatupidaja Maili Rajamägi (maili(at)arhitektuurimuuseum.ee) poole.

 

Aruandlus

Stipendiumi saajal on kohustus peale konverentsil osalemist 1 kuu jooksul esitada:

1) Konverentsitoetuse kasutamise aruanne (vorm), kus on kirjas taotleja ja konverentsi andmed, eelarve (sh ICOM Eesti rahvuskomitee stipendiumi kasutamise kohta) ning konverentsi sisuline kokkuvõte ja ülevaade (mis avaldatakse ICOM Eesti kodulehel ning annaks teistele ülevaate konverentsil käsitletud teemadest või olulisematest punktidest).

Aruanne saata sekretär Kadri Rannalale: kadri@tervishoiumuuseum.ee.

2) ICOM Eesti toetuse kasutamise kuludokumendid tuleb saata raamatupidaja Maili Rajamägi nimele: Eesti Arhitektuurimuuseum, Ahtri 2, 10151 Tallinn või maili(at)arhitektuurimuuseum.ee.

ICOM Eestil on heameel oma kodulehele lisada või viidata ka konverentsiettekannete slaididele või artiklitele.

Konverentsitoetuse aruandlusega hilinemine võetakse arvesse järgmiste stipendiumitaotluste puhul.