Toetused

Konverentsil või muul ICOMi sündmusel osalemise kulude hüvitamise taotlemine

UUS! 2021. aasta muudatused taotlemises

Taotlemine

Toetuse taotlemiseks palume täita konverentsil või muul ICOMi sündmusel osalemise taotluse, kus tuleb märkida taotleja andmed, konverentsi andmed ja osalemise eesmärki ning eelarve. ICOM Eestil ei ole võimalik toetada päevarahasid vm. arvetega mitte toetatud kulusid. Taotlemise lisainfo leiab Konverentsitoetuste osalise hüvitamise korrast.

Stipendiumi taotlemisel on eelistatud taotlused, kus konverentsil osaleja esineb konverentsil ettekandega või osaleb oma ICOMi alakomitee töös.

Taotlused saata ja lisaküsimused icomeesti@gmail.com

Ülakannet puudutavates küsimustes raamatupidaja Maili Rajamägi (maili@arhitektuurimuuseum.ee) poole.

Aruandlus

Toetuse saajal on kohustus peale konverentsil osalemist 1 kuu jooksul esitada:

1) Toetuse kasutamise aruanne (vorm), kus on kirjas taotleja ja konverentsi andmed, eelarve (sh ICOM Eesti rahvuskomitee toetuse kasutamise kohta) ning konverentsi sisuline kokkuvõte ja ülevaade (mis avaldatakse ICOM Eesti kodulehel ning annaks teistele ülevaate konverentsil käsitletud teemadest või olulisematest punktidest). Konverentsi ülevaade võib keskenduda kas ühele olulisele teemale või mõnele kohtumisele või muuseumikülastusele. ICOM Eesti Facebook jagab ka heal meelel reisi ajal tehtud postitusi.

Aruanne saata sekretär Kadri Rannalale: kadri@tervishoiumuuseum.ee.

2) ICOM Eesti toetuse kasutamise kuludokumendid tuleb saata raamatupidaja Maili Rajamägi nimele: Eesti Arhitektuurimuuseum, Ahtri 2, 10151 Tallinn või maili@arhitektuurimuuseum.ee.

ICOM Eestil on heameel oma kodulehele lisada või viidata ka konverentsiettekannete slaididele või artiklitele.

Konverentsitoetuse aruandlusega hilinemine võetakse arvesse järgmiste taotluste puhul.