Muuseumiterminoloogia töörühm

2016. aastal sai alguse Muuseumiterminoloogia töörühm, kelle tegevustest ja koosolekutest saab ülevaate blogist.  

Museoloogia terminite tõlkimise ja kokkuleppimise vajadus tekkis otseselt seoses Museoloogia põhimõistete (Key concepts of museology) tõlkimisega, mille pinnalt on koondatud Muuseumiterminoloogia baasi esimesel aastal 220 terminit, mille tõlkimise ja tähenduse osas oli üksmeel.

Terminid on leitavad ja nähtavad Eesti Keele Instituudi poolt hallatava terminoloogia keskkonnas TERMEKiTERMEKIsse on lisandumas ka 2015. aastal valminud Eesti muuseumihariduse sõnastik SÕNASTAJA terminid. 

Terminoloogia töörühma edaspidine töö käib nende terminitega, mille kasutus on avaram, muuseumides erinev või mille osas vajaksime laiemapinnalisi kokkuleppeid. 

Huvilistel ühendust võtta: agnesaljas@gmail.com ning teretulemast erialaterminite üle arutlema.

Terminoloogia teemadel on koos käinud 2016: Agnes Aljas, Hanna-Liis Kont, Hedvig Mäe, Helen Volber, Kai Lobjakas, Kaie Jeeser, Kaja Visnapuu, Kersti Koll, Kersti Kuldna, Lea Sillart, Liis Kibuspuu, Maret Tamjärv, Marika Reintam, Marju Niinemaa, Mirjam Rääbis, Signe Vahur.