Muuseumiterminoloogia

Muuseumiterminoloogia töörühm

2016. aastal kogunes esimest korda Muuseumiterminoloogia töörühm, kelle tegevustest ja koosolekutest saab ülevaate blogist.  

Museoloogia terminite tõlkimise ja kokkuleppimise vajadus tekkis otseselt seoses Museoloogia põhimõistete (Key concepts of museology) tõlkimisega, mille pinnalt on koondatud Muuseumiterminoloogia baasi üle 400 terminit, mille tõlkimise ja tähenduse osas on üksmeel.

Terminid on leitavad ja nähtavad Eesti Keele Instituudi poolt hallatava terminoloogia keskkonnas TERMEKiTERMEKIsse on lisandunud ka 2015. aastal valminud Eesti muuseumihariduse sõnastik SÕNASTAJA terminid. 

Terminoloogia töörühma edaspidine töö käib nende terminitega, mille kasutus on avaram, muuseumides erinev või mille osas vajaksime laiemapinnalisi kokkuleppeid ning samuti terminite defineerimisega.

Huvilistel palume ühendust võtta: liis.kibuspuu@artun.ee ning teretulemast erialaterminite üle arutlema.

Terminoloogia töörühmas on osalenud 2016. aastast: Agnes Aljas, Anna-Kristiina Rätsep, Anneli Randla, Hanna-Liis Kont, Heige Peets, Hedvig Mäe, Helen Volber, Jaanika Anderson, Kadri Nigulas, Kai Lobjakas, Kaie Jeeser, Kaie Kukk, Kaja Visnapuu, Katrin Savomägi, Kersti Koll, Kersti Kuldna, Kurmo Konsa, Laura Kipper, Lea Sillart, Liis Kibuspuu, Maret Tamjärv, Marika Reintam, Marju Niinemaa, Merike Kallas, Mirjam Rääbis, Nele Dresen, Reet Mägi, Riina Reinvelt, Ruth Ristimägi, Signe Vahur, Tiina Vint.