CIDOCi rahvusvahelised nõuded muuseumide dokumenteerimissüsteemidele
Teisi CIDOCi standardeid leiab: http://network.icom.museum/cidoc/resources/cidoc-standards-guidelines.

Euroopa ICOMi ja Portugali ICOMi ühiskonverentsil aprillis 2013 „Public policies toward museums in times of crisis" võeti vastu Lissaboni deklaratsioon „Support Culture and Museums to Face the Global Crisis and Build the Future“, millega pöördutakse Euroopa valitsuste poole kultuuri ja muuseumide toetamiseks majandusraskuste tingimustes.

Running a Museum. A Practical Handbook (2004):
http://icom.museum/uploads/tx_hpoindexbdd/practical_handbook.pdf

Countering Illicit Traffic in Cultural Goods: The Global Challenge of Protecting the World's Heritage (2015):
https://issuu.com/internationalcouncilofmuseums/docs/book_observatory_illicit_traffic_ve/1?e=17199299/31993810