Muuseumidefinitsioon

ICOMi muuseumidefinitsioon

ENG: A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.

According to the ICOM Statutes, adopted by the 22nd General Assembly
in Vienna, Austria on August 24th, 2007

EST: Muuseum on ühiskonna ja selle arengu teenistuses olev üldsusele avatud alalise iseloomuga mittetulunduslik asutus, mis kogub, konserveerib, uurib, vahendab ja eksponeerib inimese ja tema elukeskkonnaga seotud materiaalset ja immateriaalset pärandit õppimise, hariduse ja elamuse saamise eesmärgil.


Muuseumidefinitsiooni uuendamine

ICOMi muuseumi definitsiooni uuendamise komitee (Museum Definition, Prospects and Potentials) alustas tegevust 2017. aastal, seades eesmärgiks dokumenteerida aastatel 2017 ja 2018 muuseumimaastikul võimalikult laiahaardeliselt küsimused ja vajadused, mis seisavad muuseumide eest. Seejärel otsustatakse kas ja kuidas on vajalik muuseumi definitsiooni uuendamine. Lisainfo komitee esimehe Jette Sandahli intervjuust.

2018. aasta Muuseumidefinitsiooni Eesti ümarlauad

2019. aasta muuseumidefinitsiooni ettepaneku aruteludest