Muuseumi definitsioon

ICOMi muuseumi definitsioon

ENG: A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.

According to the ICOM Statutes, adopted by the 22nd General Assembly
in Vienna, Austria on August 24th, 2007

EST: Muuseum on ühiskonna ja selle arengu teenistuses olev üldsusele avatud alalise iseloomuga mittetulunduslik asutus, mis kogub, konserveerib, uurib, vahendab ja eksponeerib inimese ja tema elukeskkonnaga seotud materiaalset ja immateriaalset pärandit õppimise, hariduse ja elamuse saamise eesmärgil.


Muuseumi definitsiooni komitee

ICOMi muuseumi definitsiooni uuendamise komitee (Museum Definition, Prospects and Potentials) alustas tegevust 2017. aastal, seades eesmärgiks dokumenteerida aastatel 2017 ja 2018 muuseumimaastikul võimalikult laiahaardeliselt küsimused ja vajadused, mis seisavad muuseumide eest. Seejärel otsustatakse kas ja kuidas on vajalik muuseumi definitsiooni uuendamine. Lisainfo komitee esimehe Jette Sandahli intervjuust.


Muuseumi definitsiooni Eesti ümarlauad

2018. aastal kutsub ICOM Eesti muuseumitöötajaid andma oma hääl ja panus muuseumi definitsiooni arendamisesse ümarlaual. ICOM on loonud metodoloogia, mille alusel arvamusi kogutakse – igal osalejal palutakse vastata 2 minuti jooksul küsimustele (ilma diskussioonideta), kus peaks esile tooma kõige suuremad väljakutsed, mis seisavad muuseumide ja ühiskonna ees ning kuidas peaks muuseum neile reageerima. Vastused lindistatakse ning saadetakse muuseumi definitsiooni komiteele, kes koostab nende põhjal 2018. aastaks ülevaate.

Küsimused, millele vastuseid oodatakse on järgmised:

What do you think are the most relevant and important contributions which museums can make to society in the coming decade?

What do you think are the strongest trends and the most serious challenges faced by your country in the coming decade?

What do you think are the strongest trends and the most serious challenges faced by museums in your country in the coming decade?

How do you think museums need to change and adapt our principles, values and working methods over the next decade to meet these challenges and enrich our contributions?

Osaleda soovijatel palutakse kirjutada ICOM Eesti esimees Agnes Aljas, agnesaljas@gmail.com, proovime huvliste vahel leida sobilikud ajad ning korraldada veel seminare.