Volitus

/näidis/


ICOM Eesti Rahvuskomitee


VOLIKIRI


Mina, (ees- ja perekonnanimi) volitan käesolevaga (ees- ja perekonnanimi) esindama mind ICOMi Eesti Rahvuskomitee üldkoosolekul 2.06.2023. 

 


............................................................

(allkiri) või (allkirjastatud digitaalselt)

 

............................................................

(kuupäev, aasta)


Volitus saata aadressile:  icomeesti@gmail.com