ICOM-CIDOC Training Association suvekool, Digitaalne kultuuripärand Eesti muuseumides
12.-17. august 2018 Tartus
Korraldajad: ICOM-CIDOC Training Association (CTA) koostöös ICOM Eesti Rahvuskomitee ja Tartu Ülikooliga.

Digitaalne andmete haldus nõuab planeerimist ja püsivat panustamist erinevatesse ressurssidesse. ICOM- CIDOC TA suvekoolil on oma kindel formaat, kus loengute kõrval on oluline osa ka praktilisel õppel. Traditsiooniliselt leiab suvekooli aset erinevais maailma paigus ning selle raames toimub õppetöö erinevates keeltes. Lisainfo: http://network.icom.museum/cidoc/training/introduction/L/6/

Sihtgrupp: kogude haldamise ja/või digiteerimise töid korraldavad ja selle eest vastutavad muuseumitöötajad, aga ka valdkonnast huvituvad inimesed.

Õpiväljundid: Koolitusel osalejad omandavad teadmisi ja oskusi, mis selgitavad digitaalse materjali haldamisega seotud probleeme ja põhimõtteid võimalike lahenduste valikutes. Eestis toimuvas CIDOC TA suvekoolis tulevad käsitlemisele nii analoog objektidest loodud digikujutiste kui ka digitaalsena sündinud materjali kogumise, dokumenteerimise ja avalikustamisega seotud teemad.

Plaanitavad teemad suvekoolis:
• Digimuseaal muuseumikogus.
• Muuseumikogude digiteerimise töövoog ja haldus. Museaali seisundi hindamine.
• Museaalide andmete ja kujutiste avaldamine veebis.
• Autoriõigus ja litsentseerimine.
• Strateegiliste dokumentide koostamise planeerimine ja ettevalmistamine.
• Praktikapäev Eesti Rahva Muuseumi digiosakonnas.

Praktikapäeval peab osaleja läbima kõik vajalikud tööprotsessid, mis on seotud digimaterjali haldamisega (loomine/kogumine, säilitamine, dokumenteerimine, avalikustamine, taaskasutamine). Praktikapäev lähtub digiteerimise töövoost alates digiteerimise ettevalmistamisest kuni digikujutiste avaldamiseni MuIS süsteemi vahendusel.

Koolitus toetub ICOM - CIDOC Training Association (CTA) õppematerjalidele, Eesti seadusandlusele ja juhenditele ning praktilisele kogemusele nii Eesti kui rahvusvahelisel tasandil. Koolitus toimub eesti ja inglise keeles.

Koduleht
Kontaktisik: Kaie Jeeser, ICOM-CIDOC juhatuse liige, kaie.jeeser@gmail.com